Alle producten

Verschil tussen borstvoeding en kunstvoeding

Het geven van borstvoeding of flesvoeding is een belangrijke keuze die regelrecht verband houdt met de gezondheid van de baby. Niet alleen tijdens de eerste zes weken of drie maanden, maar ook op latere leeftijd! Moedermelk is een levende stof, die ongeveer 200 verschillende componenten bevat, terwijl flesvoeding een dode stof is met ongeveer 30-40 componenten. Van veel van de in moedermelk aangetroffen stoffen is nog niet bekend wat de functie precies is. Het zal nog jaren van wetenschappelijk onderzoek vergen om alle eigenschappen van moedermelk te leren begrijpen. Alleen al daarom kan flesvoeding niet anders zijn dan inferieur.

Gedurende de zwangerschap passeren antistoffen van de moeder de foetus via de placenta. Deze eiwitten circuleren gedurende enige weken of maanden na de geboorte in het bloed van de zuigeling. Zij neutraliseren micro-organismen en zorgen ervoor dat ze vernietigd worden door fagocyten - immuuncellen die bacteriën, virussen en cellulair debris afbreken. Maar zuigelingen die met de borst worden gevoed, krijgen nog meer bescherming van antistoffen, andere eiwitten en immuuncellen in moedermelk. Niet voor niets bevelen Unicef en de Wereld Gezondheids Organisatie aan de borstvoeding voort te zetten tot ver in het tweede levensjaar.

Vanzelfsprekend is moedermelk vooral de eerste maanden van belang voor de baby, maar aangezien het immuunsysteem van kinderen pas rond het vijfde jaar op volle sterkte is, is het zinvol de borstvoeding zolang te continueren als moeder en baby dat willen en er plezier aan beleven. Voor het kind is dat een gezondheidsbonus.

Borstvoeding geven is een kunst en tegenwoordig ook een wetenschap. De kunst van het borstvoeding geven kan alleen geleerd worden van hen die zich daar in het bijzonder op hebben toegelegd. De informatieavonden van La Leche League en Borstvoeding Natuurlijk zijn voorbeelden van goede voorbereiding, er wordt zwangeren geleerd hoe borstvoeding werkt en hoe je ermee om kunt gaan. Hier en daar worden inmiddels borstvoedingcursussen gegeven door lactatiekundigen, vrouwen uit diverse disciplines, met een gedegen opleiding en een internationaal diploma op het gebied van borstvoeding.

Het is te hopen dat door het organiseren van meer van dit soort cursussen, liefst in samenwerking met verloskundigen, of in samenwerking met de kraamafdeling van het ziekenhuis, de voorlichting over borstvoeding geoptimaliseerd kan worden.

Bron: Siemian Berghuijs, lactatiekundige IBCLC (International Board of Certified Lactation Consultants)